Εκτυπώνοντας με z-lift

Η επιλογή εκτύπωσης με z-lift δεν είναι γνωστή σε όλους τους reprapers, αλλά αποτελεί έναν βασικό και ιδιαίτερα χρήσιμο τρόπο εκτύπωσης. Το z-lift αναφέρεται στη δυνατότητα ανύψωσης της κεφαλής όταν κινείται στους άξονες x και y (χωρίς να κάνει extrusion) ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουσή της με το αντικείμενο που έχει ήδη εκτυπωθεί. Με άλλα λόγια, ας πούμε πως κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης η κεφαλή τελειώνει ένα τμήμα της εκτύπωσης στο σημείο P, ενώ το αμέσως επόμενο τμήμα που πρέπει να εκτυπωθεί βρίσκεται στο σημείο Q, όπου τα P και Q έχουν το ίδιο ύψος z και διαφέρουν μόνο στις συντεταγμένες x και y. Θεωρητικά η κεφαλή μπορεί απλά να διανύσει την απόσταση PQ παραμένοντας στο ίδιο ύψος z και να συνεχίσει κανονικά την εκτύπωση από το σημείο Q. Στην πράξη όμως, είναι δυνατό σε κάποιες περιπτώσεις να έχει παραμορφωθεί ελαφρά το αντικείμενο σε κάποιο σημειο της διαδρομής PQ με αποτέλεσμα το στόμιο της κεφαλής εκτύπωσης να συγκρουστεί με το αντικείμενο (και ενδεχομένως να χαθούν βήματα στο μοτέρ του αντίστοιχου άξονα ή να ξεκολλήσει το αντικείμενο από την επιφάνεια εκτύπωσης). Αυτό αποφεύγεται εύκολα με τη χρήση της επιλογής z-lift. Μια μικρή απόσταση της τάξης των 0.2mm είναι συνήθως αρκετή για να λύσει το πρόβλημα.

Στο Slic3r το z-lifting mode επιτυγχάνεται μέσω της παραμέτρου Lift Z που βρίσκεται στο tab Printer Settings/Extruder 1:

Zlift_slic3r

Στις περισσότερες περιπτώσεις δε χρειάζεται να εκτυπώσουμε με z-lift και αρκετοί reprapers το αποφεύγουν γιατί αυξάνει αισθητά το χρόνο εκτύπωσης.  Σε άλλες περιπτώσεις όμως μπορεί να φανεί σωτήριο! Για παράδειγμα σε εκτυπώσεις τύπου βάζο, όπου η διατομή του αντικειμένου αυξάνεται απότομα καθώς ανεβαίνουμε στον άξονα z, είναι συνηθισμένο οι εξωτερικές περίμετροι να παραμορφώνονται ελαφρά προς τα επάνω, ειδικά στις πρώτες στρώσεις. Όταν ο extruder κινείται από τη μία πλευρά της περιμέτρου στην απέναντι, είναι δυνατό να συγκρουστέι με τη παραμορφωμένη περίμετρο και να ξεκολλήσει το αντικείμενο, πρόβλημα που διορθώνεται εύκολα με ένα σχετικά μικρό z-lift. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν εσκεμμένα έχουμε επιλέξει μεγάλο flow rate/extrusion multiplier με αποτέλεσμα η πρώτη στρώση να μην είναι τελείως επίπεδη. Η σύγκρουση της κεφαλής με εξογκώματα της πρώτης στρώσης μπορεί να οδηγεί στην αποκόλληση του αντικειμένου στην αρχή της εκτύπωσης, που διορθώνεται με χρήση του z-lift option.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s